INFORMACIÓN SOBRE AS OPTATIVAS

DIXITALIZACIÓN
ECONOMÍA E EMPRENDEMENTO
EXPRESIÓN ARTÍSTICA
TECNOLOXÍA
FILOSOFÍA

MÚSICA
CULTURA CLÁSICA

ORATORIA

FORMACIÓN E ORIENTACIÓN PERSOAL E PROFESIONAL

LATÍN