CALENDARIO DE MATRÍCULA

1 e 2 de Xullo: Bacharelato.

3, 6 e 7 de Xullo : 3º e 4ª da ESO.

8, 9 e 10 de Xullo: 1ª e 2ª da ESO


PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS.

 

Novos prazos do proceso:

-         Presentación de solicitudes do 11 ao 18 de Maio de 2020.

-         Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo ata o día 26 de Maio de 2020.

-         Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido antes do 9 de Xuño de 2020.

-         Poderánse facer reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de tres días hábiles contados desde o seguinte a súa publicación.

-         Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido ata o 26 de Xuño de 2020.SUSPENSIÓN MATRÍCULA E PROCESOS DE ADMISIÓN .


INFORMACIÓN PÚBLICA DO PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2020-2021