ANPA


Actualmente, a composición da directiva da ANPA é a seguinte:
Presidente:Jesús Rodríguez Martínez.
Secretaria:Rosa Ana Cancelas Nogueira.
Tesoureiro:Santiago Santomé Silva.
Vocais:María Isabel Pazos Malvido.Rosa María Cabaleiro Pérez.Lara Pombal Otero.Rosa Fernández Vilas.
  
Contacto:susocuadrado@gmail.com