Estes son os documentos que deben manexar alumnado e familias con respecto ao PLAN DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NO IES PLURILINGÜE A PARALAIA

Plan de Adaptación ao Contexto da covid-19 v.4.1.pdf
1. Enquisa de autoavaliación clínica da Covid-19.pdf
2. Modelo de declaración responsable das familias.pdf
3. Modelo de declaración responsable do alumnado maior de idade.pdfPAUTAS PARA ACOMPAÑAMENTO DE ADOLESCENTES

ADOLESCENTES - Pautas para acompañamento.pdf

PAUTAS PARA ACOMPAÑAMENTO ADULTOS
ADULTOS- Pautas para acompañamento.pdf

ADOLESCENTES E USO SAUDABLE
DAS PANTALLAS EN TEMPOS DE
CORONAVIRUS
(RECOMENDACIÓNS PARA AS FAMILIAS)
Decálogo Pantallas confinamento.pdf