Recomendacións sanitarias a establecer nos centros educativos durante as xornadas presenciais e nos procedementos de atención ao público.
PAUTAS PARA ACOMPAÑAMENTO DE ADOLESCENTES

ADOLESCENTES - Pautas para acompañamento.pdf

PAUTAS PARA ACOMPAÑAMENTO ADULTOS
ADULTOS- Pautas para acompañamento.pdf

ADOLESCENTES E USO SAUDABLE
DAS PANTALLAS EN TEMPOS DE
CORONAVIRUS
(RECOMENDACIÓNS PARA AS FAMILIAS)
Decálogo Pantallas confinamento.pdf