ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA


CICLO SUPERIOR DE AUTOMATIZACIÓN E ROBÓTICA


   No IES Plurilingüe A Paralaia impártense  o 

CICLO MEDIO DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS
 
(máis información aquí)