1   A información pareceume útil.
2  A información pareceume necesaria.
3  A información foi comprensible.
4  Os contidos da formación parecéronme axeitados.
5  Os temas abordados parecéronme interesante.
6  A formación aportoume información nova e valiosa.
7  A información serviu para mellorar a miña autoconciencia e autocoñecemento en
relación á sexualidade.
8  A formación permitiume coñecer e ampliar coñecementos sobre diversidade de
xénero e sexual.
9  A formación favoreceu o meu coñecemento sobre a toma de decisión de forma libr
e e responsable.
10  A formación facilitou a identificación de estereotipos e mandatos culturais na
formación da nosa sexualidade.
11  A formación permitiume coñecer recursos para afrontar situación de risco nas
interaccións afectivo-sexuais.
12  A formación ensinoume habilidades emocionais relacionadas coas relacións como
consentimento, respeto ou liberdade.
13  A formación serviume para pensar e cuestionar acerca da construción da sexualidade.
14  A formación permitiume ampliar a miña mirada crítica acerca da industria
pornográfica e as súas implicacións.
15  A formación aportoume coñecementos de saúde sexual e reprodutiva.
16  A participación foi fácil e dinámica.
17  A metodoloxía empregada foi adecuada.
18  Debería recibir máis formación similar a esta.
19  A formación realizouse nun curso académico adecuado.
20  A formación debería ter sido en anos anteriores.

Nº PREGUNTA SI NON NC
1 29 5 27
2 43 11 7
3 46 10 5
4 38 9 14
5 44 9 8
6 27 30 4
7 29 22 10
8 28 27 6
9 27 24 10
10 32 19 10
11 32 18 11
12 24 24 13
13 28 23 10
14 41 13 7
15 33 23 5
16 30 22 9
17 32 15 14
18 33 13 15
19 36 10 14
20 34 17 10