Praza vacante para facer a FCT no extranxeiro para un alumno de Ciclo Superior.


Se es un alumno que está cursando o Ciclo Superior e vas facer a FCT entre abril e xuño de 2020, podes solicitar levala a cabo nun país da UE, deberás cubrir unha solicitude e rexistrala na Secretaría do centro ata o 24 de Xaneiro.