FABRICACIÓN MECÁNICA


 

No IES Plurilingüe A Paralaia impártense os seguintes ciclos formativos da rama de Fabricación Mecánica: