Historia do Mundo Contemporáneo.

 

Conceptos como revolución, liberalismo, capitalismo imperialismo, comunismo, socialismo, ditadura, fascismo... forman parte da nosa realidade política, económica e social. Nesta materia troncal de opción, que pode elixir todo o alumnado de 1º de Bach de Humanidades e Ciencias Sociais, abordaremos os feitos históricos nos que se definen eses conceptos, desde a Revolución Francesa ata os nosos días. Unha materia que axuda ó alumnado a definir o contexto histórico contemporáneo onde se desenvolverá a materia de “Historia de España” de 2º de Bacharelato, que é obrigatoria en todas as modalidades.