Literatura Universal

 

  Na materia de Literatura Universal se pretende dar una visión da evolución da literatura desde a Antigüidade ata hoxe.   Temos en conta o contexto histórico e cultural, para insertar neles os sucesivos movementos e autores.

  A metodoloxía se basa en exposicións ( de alumnos e profesor), en comentarios de textos, lecturas, películas ou documentos visuais que poidan axudar a completar esa visión panorámica da materia.