MATERIAL DE PENDENTES

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA PARTE 1 - 1º ESO.pdf
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA PARTE 2 - 1º ESO.pdf
Educación Física 1º ESO.pdf
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL.pdf
INGLÉS PARCIAL 1 - 1º ESO.pdf
INGLÉS PARCIAL 2 - 1º ESO.pdf
LENGUA CASTELLANA ACTIVIDADES - 1º ESO.pdf
LENGUA CASTELLANA INSTRUCCIONES - 1º ESO.pdf
LINGUA GALEGA INSTRUCCIÓNS - 1º ESO.pdf
LINGUA GALEGA PARTE 1 - 1º ESO-1-16.pdf
LINGUA GALEGA PARTE 1 - 1º ESO-17-32.pdf
MATEMÁTICAS PARTE 1 - 1º ESO.pdf
MATEMÁTICAS PARTE 2 - 1º ESO.pdf
PORTUGUÉS - 1º ESO .pdf
XEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO.pdf
FÍSICA E QUÍMICA PROBLEMAS 1 - 2º ESO.pdf
FÍSICA E QUÍMICA PROBLEMAS 2 - 2º ESO.pdf
FRANCÉS PARTE 1 - 2º ESO.pdf
FRANCÉS PARTE 2 - 2º ESO.pdf
FRANCÉS PARTE 3 - 2º ESO.pdf
INGLÉS PARCIAL 1 - 2º ESO.pdf
INGLÉS PARCIAL 2 - 2º ESO.pdf
MATEMÁTICAS PARTE 1 - 2º ESO.pdf
MATEMÁTICAS PARTE 2 - 2º ESO.pdf
XEOGRAFÍA E HISTORIA - 2º ESO.pdf
FÍSICA E QUÍMICA PROBLEMAS 1 - 3º ESO.pdf
FÍSICA E QUÍMICA PROBLEMAS 2 - 3º ESO.pdf
FRANCÉS - 3º ESO.pdf
MATEMÁTICAS PARTE 1 - 3º ESO.pdf
MATEMÁTICAS PARTE 2 - 3º ESO.pdf
MÚSICA EJERCICIOS - 3º ESO.pdf
MÚSICA INFORMACIÓN - 3º ESO.pdf
TECNOLOXÍA PARTE 1 - 3º ESO.pdf
TECNOLOXÍA PARTE 2 - 3º ESO.pdf
TECNOLOXÍA PARTE 3 - 3º ESO.pdf
XEOGRAFÍA E HISTORIA - 3º ESO.pdf
FÍSICA E QUÍMICA PARTE 1 - 3º PMAR.pdf
FÍSICA E QUÍMICA PARTE 2 - 3º PMAR.pdf
MATEMÁTICAS PARTE 1 - 3º PMAR.pdf
MATEMÁTICAS PARTE 2 - 3º PMAR.pdf
ECONOMÍA - 1º BACH.pdf
HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACH.pdf
INGLÉS PARCIAL 1 - 1 BACH.pdf
INGLÉS PARCIAL 2 - 1º BACH.pdf
LINGUA GALEGA ÍNDICE - 1º BACH.pdf
LINGUA GALEGA INSTRUCCIÓNS - 1º BACH.pdf
LINGUA GALEGA PARTE 1 - 1º BACH-1-35.pdf
LINGUA GALEGA PARTE 1 - 1º BACH-36-70.pdf
LINGUA GALEGA PARTE 1 - 1º BACH-71-96.pdf
MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS PARTE 1 - 1º BACH.pdf
MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS PARTE 2 - 1º BACH.pdf
MATEMÁTICAS PARTE 1 - 1º BACH.pdf
MATEMÁTICAS PARTE 2 - 1º BACH.pdf
BIOLOXÍA - 1º FPB.pdf
FÍSICA - 1º FPB .pdf
MATEMÁTICAS - 1º FPB.pdf