Listado de alumnos admitidos para participar en el programa Erasmus + Practicum Depo:

 

Adrián García Mariñas 

Mario Hermelo Campos

 

As alegacións deben dirixirse á Dirección o centro nun prazo de 5 días naturáis a partir da súa publicación

 

Moaña, 10 de xuño 2.022

Solicitude do alumno.docx
CONVOCATORIA PRACTICUMDEPO 2021.pdf
anexo I criterios seleccion.pdf