PROBAS DE ACCESO AO CICLO SUPERIOR

 

LUGAR DE REALIZACIÓN DA PROBA: CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE.

DATA: 20/ABRIL/2023

HORARIO:

·         PRESENTACIÓN: ÁS 09:00 horas.

·         PARTE COMÚN DA PROBA: DAS 09:30 ÁS 13:00 (PARTE COMÚN: MATEMÁTICAS, LINGUA GALEGA E LINGUA CASTELÁ).

·         PARTE ESPECÍFICA DA PROBA: DAS 16:00 ÁS 18:30 (MATERIAS ESPECÍFICAS – OPCIÓNS A, B OU C).

 

As persoas que estean exentas da parte común acudirán directamente ao chamamento antes das 16:00 horas.

As persoas que estean exentas de realizar a parte específica acudirán soamente ao chamamento das 09:00 horas.

As persoas que estean exentas das dúas partes non terán que acudir á celebración da proba.

Esto es un párrafo. Puedes cambiarlo y poner tu propio texto, editar el formato y añadir enlaces.