Scratch é un linguaxe de programación visual. A súa principal característica é que permite o desenvolvemento das habilidades mentais aprendendo a programación sen ter coñecemento profundo sobre o código. As súas características vinculadas á fácil comprensión do pensamento computacional faino moi difundido hoxe na educación de nenos, adolescentes e adultos.Bloque 1: Introdución a programación en 'Scratch'

A súa orixe

Comunidade

Plataforma

Bloques

Figura

Escenario

Algoritmo

Programa


Tema 2. Tipos de Bloques. Básicos.

Eventos e movementos básicos

Máis movementos e bucles

Condicións e apariencia básica

Son

Sensores e operadores

Lapis

Vestimenta

Figura vs Vestimenta


Bloque 3: Tipos de Bloques. Avanzados.

Crea as túas propias figuras e vestimentas

Operadores matemáticos

Operadores lóxicos

Datos: Variables

Outros bloques

Xogos

Sensores

Eventos avanzados: mensaxes

Tema 4. Mais recursos

Consellos de programación

Comunidade

Compartir proxectos


Tema 5. Mblock.

Programación de robots.

Makeblock, kits de construción de robots