ROBÓTICA

Nesta asignatura traballaremos por proxectos.

Empregaremos o software do mClon e o IDE de arduino para poder programar as placas controladoras.

Pero como todo robot debe ter o seu chásis…faremos unha introducción á impresión 3D para poder complementar a robótica.

¿Que veremos no curso?

·       Arduino: explicación da placa electrónica e dos seus pins

·       Sensores tipo en arduino: ultrasóns, color, segueliñas, temperatura, humidade, CO2, gas…

·       Programar no entorno mBlock.

·       Construcción e montaxe dun robot mClon.

 

 

Robot Mclon