INFORMACIÓN PARA FACER O SEGURO AOS MINIPORTÁTILES


ManualCoberturaSIR_Familias_ga_21-22.pdf

O proxecto E-Dixgal conta cun equipo de soporte específico (Soporte Premium) que canalizará todas as incidencias relativas a centros, familias e profesorado.

As canles de contacto que dispoñen os usuarios son as seguintes:

     Email: soporte.premium@edu.xunta.es

     Teléfono: 881 86 99 00

    WhatsApp: 604 06 78 56

    Telegram: @Serciciopremiumedixgal


A LIGAZÓN PARA FACER O SEGURO AO MINIPORTÁTIL E-DIXGAL AQUÍ.