INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS


SEGURO

A LIGAZÓN PARA FACER O SEGURO  ONLINE AO MINIPORTÁTIL E-DIXGAL AQUÍ.

 Ademáis, podedes contratar o seguro a través de:
 a) un correo electrónico: coberturasir@plexus.es
 b) un teléfono:  881 505 136  


SOPORTE TÉCNICO EN CASO DE AVARÍA

 O proxecto E-Dixgal conta cun equipo de soporte específico (Soporte Premium) que canalizará todas as incidencias relativas a centros, familias e profesorado.

 As canles de contacto que dispoñen os usuarios son as seguintes:

     Email: soporte.premium@edu.xunta.es

     Teléfono: 881 86 99 00

    WhatsApp: 604 06 78 56

    Telegram: @Serciciopremiumedixgal

 Dende o centro, o coordinador E-Dixgal Francisco Zea (Curro) pode axudarvos a xestionar calquera avaría e substituír o miniportátil avariado. 


NORMATIVA DE USO DOS EQUIPOS E-DIXGAL

NORMATIVA USO EQUIPOS E-DIXGAL.pdf