TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I

Nesta asignatura facemos unha introducción ás diversas técnicas que se empregan nas industrias para facer productos.

O método de traballo é por proxectos preferiblemente, sempre que as condicións o permitan.

¿Que veremos no curso?

·       A enerxía e a súa transformación

·       Os recursos enerxéticos: renovables e non renovables.

·       Os materiais de uso técnico, propiedades.

o   Metais ferrosos.

o   Metais non ferrosos.

·       Procesos de fabricación.

·       Elementos mecánicos transmisores e transformadores do movemento

·       Sistemas neumáticos e hidráulicos.

 

Colabilidad dun metal fundido