TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II

Nesta asignatura seguimos avanzando no estudo da tecnoloxía que intervén nos diversos procesos industriais.

Aquí nos centramos en diversas tecnoloxías empregadas nos sistemas de control industrial e na maquinaria que se pode empregar, analizando os diagramas característicos de cada máquina.

¿Que veremos no curso?

·       Circuitos combinacionais e prácticas con protoboards.

·       Deseño industrial 3D e introducción á impresión 3D.

·       Ensaios técnicos: tracción, dureza, resiliencia

·       Tratamentos térmicos.

·       Principios xeráis das máquinas

·       Máquinas térmicas e frigoríficas: diagramas PV.

·       Sistemas de control e tipos de sensores

 

Gráfico dun ensaio de tracción