TECNOLOXÍA 4º ESO

 Nesta asignatura avánzase un pouco máis. O obxectivo principal é adquirir uns coñecementos das técnicas empregadas na industria que permitirán tanto no bacharelato coma nos ciclos comprender mellor o funcionamento de máquinas e sistemas tecnolóxicos.

 ¿Que veremos no curso?

·       Electricidad e electrónica.

·       Circuítos neumáticos.

·       Instalacións nas vivendas.

·       Circuítos lóxicos.

·       Introducción ao arduino.