EQUIPO DIRECTIVO


DIRECTOR

Álvaro Rodríguez Cid

XEFATURA DE ESTUDIOS DIURNO

Ana María Díaz Quintela

XEFATURA DE ESTUDIOS DE ADULTOS

Rosa María Rodríguez Novoa

SECRETARÍA

Estrela Villaverde Acuña

VICEDIRECTOR

Xurxo Pereira Morata