EQUIPO DIRECTIVO


DIRECTOR

Álvaro Rodríguez Cid

XEFATURA DE ESTUDIOS DIURNO

Ana María Díaz Quintela

XEFATURA DE ESTUDIOS NOCTURNO

Rosa María Rodríguez Novoa

SECRETARÍA

Estrela Villaverde Acuña

VICEDIRECTOR

Xurxo Pereira Morata