EQUIPO DIRECTIVO


DIRECTOR

Álvaro Rodríguez Cid

XEFA DE ESTUDIOS DIURNO

Ana María Díaz Quintela

XEFA DE ESTUDIOS DE ADULTOS

Úrsula Amoedo Pereira

SECRETARIA

Estrela Villaverde Acuña

VICEDIRECTOR

Xurxo Pereira Morata