EQUIPO DIRECTIVO


DIRECTOR

Álvaro Rodríguez Cid

XEFATURA DE ESTUDIOS DIURNO

Ana María Díaz Quintela

XEFATURA DE ESTUDIOS DE ADULTOS

Úrsula Amoedo Pereira

SECRETARÍA

Estrela Villaverde Acuña

VICEDIRECTOR

Xurxo Pereira Morata