PROBAS DE CERTIFICACIÓN DO TRINITY COLLEGE:
A circular enviada pola Consellería de Educación aos centros educativos indica que as probas de
certificación están dirixidas ao
alumnado de 4º da ESO. No caso de que non se cubran todas as vacantes, o alumnado de Primeiro de Bacharelato terá a posibilidade de matricularse nesas prazas. Se aínda así non se cubrisen todas, será o alumnado de Segundo de Bacharelato o seguinte na lista. De acordo co precrito pola Consellería, a prioridade é o alumnado de 4º da ESO. Primeiro e Segundo de Bacharelato só poderán presentarse á proba se hai prazas sobrantes.

INSTRUCCIÓNS PARA O INICIO DO 2º CUADRIMESTRE DAS ENSINANZAS BÁSICAS PARA ADULTOS

CONCURSOS DA MOSTRA DE TEATRO DE ENSINO SENCUNDARIO DO MORRAZO