CONSELLO ESCOLAR


EQUIPO DIRECTIVO 
Álvaro Rodríguez Cid
Ana Mª Díaz Quintela
Estrela Villaverde Acuña
Rosa Mª Rodríguez Novoa
REPRESENTANTES DO PROFESORADO 
Francisco Zea Álvarez
Elena de Miguel Palacios
Luis Ángel Velasco Vaz
María Lucía Iglesias Fervenza
Rogelio Sanclemente Murlanch
REPRESENTANTES DO ALUMNADO 
Ismael Freire Piñeiro
Daniel Calvar García
Paganini Costa, Saúl
Carlos Wagener Galván
REPRESENTANTE DO PERSOAL DE SERVIZOS 
Marta Penela Suárez
REPRESENTANTES DOS PAIS E NAIS 
Rosana Salgado Lemos
Jesús Rodríguez Martínez
REPRESENTANTE DO CONCELLO 
Abel Pérez Guardado