IES PLURILINGÜE A PARALAIA


       

       O Instituto de Ensino Secundario PLURILINGÜE PARALAIA de Moaña (antes chamado Instituto de Formación Profesional), foi construído no ano 1980, e dende entón veu dar formación ás promocións de técnicos. 

        Cando se creou, impartíase Formación Profesional de primeiro grao nas ramas de administrativo e metal. Posteriormente estas ensinanzas fóronse ampliando ao SEGUNDO grao destas ramas e ampliouse a oferta coa incorporación da rama de electricidade tanto en primeiro como en segundo grao.

           Durante todos estos anos, o centro sufriu varias ampliacións debido ao aumento das necesidades educativas da comarca, e ao cumprimento da normativa respecto aos espazos necesarios para a imparticióndas ensinanzas.

               Na actualidade e debido á incorporación das novas ensinanzas derivadas da aplicación da LOE, impártese: ESO, Bacharelato (Científico eTecnolóxico, Humanidades e STEMBach), Ciclos formativos de grao medio e superior, Formación Profesional Básica (FPB) e tamén Formación de Adultos.