A interpretación vocal e instrumental son os dous eixos arredor dos cales se organiza esta materia.

A práctica musical mellora a memoria, a concentración, a psicomotricidade, o control das emocións, a autoestima, as habilidades para enfrontarse a un público ou a capacidade para traballar en grupo.

Traballaremos dun xeito práctico e lúdico:

Improvisando pequenas pezas mediante o uso da voz , da percusión e os instrumentos que temos na aula.

 

Utilizando a escoita de pequenas  melodías para realizar coreografías.

     

Aproximándonos  ás distintas tecnoloxías musicais e ás súas posibilidades creadoras.

 

Relacionando a música con outras linguaxes: corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica ou publicitaria.

Indagando sobre as novas tendencias musicais, representantes e grupos de música

Utilizando as tecnoloxías da información nos procesos de creación musical.

 Coñecendo técnicas de gravación analóxica e dixital, para rexistrar as creacións propias, as interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais.

Ademais nos permitirá traballar a sensibilización, a actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música e a contaminación sonora,  a relación con outras culturas,…