-     ERGONOMÍA E MECANOGRAFÍA:

o Postura corporal ante o ordenador.

o Organización dos elementos e espazos de traballo.

o Colocación dos dedos.

o Coñecemento da disposición das teclas.

o Uso dos métodos de escritura ó tacto nunha aplicación informática.

DE ARQUIVO E XESTIÓN DOCUMENTAL:

  • Xestión de periféricos.

  • Creación de cartafoles e arquivos.

  • Gardar ficheiros.