EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL

CURSO 4º ESO

ASIGNATURA OPTATTIVA DE 3 HORAS.

 

A linguaxe visual e audiovisual  ten cada vez máis relevancia na transmisión de información e na creación de obras artísticas. Compre formarse para ler, interpretar e expresarse, empregando de xeito correcto todos os  recursos ao noso alcance.

Ao longo do curso analizaremos diferentes aspectos da linguaxe plástica, visual e audiovisual estudando os criterios de composición.

Deseñaremos e crearemos obras individuais e colectivas experimentando con diferentes técnicas e materiais, tanto planas como en volume.

Afondaremos na lectura  e análise e imaxes.

Introducirémonos  a lectura e creación da linguaxe audiovisual.

Ampliaremos algúns conceptos básicos do debuxo lineal e dos sistemas de representación.

Intentaremos sempre que as clases sexan dinámicas e moi participativas. Potenciaremos que xurdan proxectos que respondan aos vosos intereses nos que poidamos desenrolar os contidos da materia sin que estos supoñan un corsé que coarte a vosa capacidade de expresión. Serán una caixa de ferramentas que faga posible a materialización, na práctica, das vosas obras.

 

                                                                      Dpto. de Educación Plástica e Audiovisual.